kanalizace

Kanalizace

Kanálservis, s.r.o. - idatabaze.czTlaková kanalizace - idatabaze.cz
Společnost provádí služby, které jsou spojené s profesionálním servisem pro přestavbu či výstavbu nové kanalizace. Společnost nabízí služby od prvotní diagnostiky – revize kanalizace, čištění kanalizace tlakovou vodou včetně záznamu prováděného kamerovým systémem.

Firma nabízí provedení všech stavebních činností spojených s opravou, rekonstrukcí kanalizace či novým vybudováním celkového odkanalizování objektu.

Výstavbou a renovacemi kanalizace se zabýváme již bezmála deset let. Za tuto dobu existence jsme úspěšně provedli několik desítek konstrukcí kanalizace, oprav starších kanalizačních sítí, čištění a dále i projektových prací týkajících se nové či renovované kanalizace.


Naše služby v oblasti kanalizace

konstrukce nové kanalizace

kanalizační potrubí v objektu (vnitřní část)

 • výměna potrubí
 • zbudování revizní šachty
 • dílčí opravy (na vnitřní části i venkovní části)
 • vestavění čistících kusů (revize čištění)

kanalizační potrubí mimo objekt (vnější část)

 • provedení nové domovní přípojky včetně napojení na veřejnou část – stoku (M)
 • přestavění septiku na revizní šachtu včetně napojení na veřejnou část – stoku dodání a vestavění tukových lapolů (dle objemu viz. projekt)
 • zbudování odtokových žlabů (betonových), odvodnění silničních propustí – příkopů
 • dílčí opravy – rekonstrukce již zbudovaných venkovních a vnitřních částí a všech komponent s tímto spojených

čištění a revize kanalizace

 • frézování kořenů a inkrustů
 • čištění veškerého potrubí (splaškového, dešťového)
 • revize – kamerový systém, včetně záznamu na CD
 • vyvážení septiků – ekologická likvidace

oprava a rekonstrukce stávajících částí kanalizace

tunelářské práce

výkopy

 • pažené jámy – bodové poruchy do 5,0 m
 • pažené výkopy – ryhy (strojní – JCB) – 1,2 – 4,2 m
 • pažené výkopy – rýhy (kanalizační potrubí) – nad 1,2 m

konzultace a poradenství (nová, rekonstruovaná)


Slovníček pojmů z oblasti kanalizace:

kanalizace

Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení, včetně kanalizace pro odvádění odpadních a srážkových vod, a to buď společná kanalizace nebo oddělená kanalizace. Dále v rozšířeném významu jde o další kanalizační zařízení jako čistírny odpadních vod i stavby čištící odpadní vody před vypouštěním do kanalizace.

Pokud tečou odpadní vody i dešťové vody společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Pokud je odpadní voda od dešťové oddělena, jedná se o oddělené kanalizace.Definice kanalizace se řídí zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ZVaK). Kanalizace a její součásti (s výjimkou přípojek), objektů pro kanalizace a čistírny odpadních vod jsou vodní díla podle zákona č. 254/2001 Sb.

jednotná kanalizace

Společné potrubí pro splaškové a dešťové vody se zaústěným domovním přípojem na veřejnou část. V případě jednotné kanalizace má každá nemovitost disponovat jednou samostatnou kanalizační přípojkou.

podvojná kanalizace (oddělená kanalizace, oddílná kanalizace)

Splaškové vody a dešťové vody – potrubí odděleně vyústěné. U podvojné kanalizace pak jednou kanalizační přípojkou splaškovou a jednou dešťovou.

Dlaždice Výstavba Hotová
© KANÁLSERVIS, s.r.o. 2007 | Tvorba webových stránek AiVision, s.r.o.
Další odkazy / Moderní tepelná čerpadla uspoří statisíce / Levné septiky všech velikostí / Partneři / kanalizace blog / čištění kanalizace